Tillbaka till startsidan

Om föreningen

Styrelsen

Stadgar

Regler

Energideklaration

För boende

Aktuellt

Felanmälan

Föreningslokalen

Föreningens verkstad

Bildgalleri

Köp och sälj

Kontakt

Skicka ett brev

Övriga uppgifter

Styrelsen 2013

Ordförande

Wani Löfgren

Vice ordförande

Katja Drakstål

Sekreterare

Jenny Härngren

Wani Löfgren Katja Drakstål Jenny Härngren

Tel: 0709-181843

E-post: jag_willma@hotmail.com

Tel: 0708-907433

E-post: katja.drakstal@gmail.com

Tel:

E-post:

Revisor

Annelie Eriksson

Suppleanter

Anna Nilsson
Kristina Fandén

Revisorssuppleant

Martina Åslund-Nilsson