Tillbaka till startsidan

Om föreningen

Styrelsen

Stadgar

Regler

Energideklaration

För boende

Aktuellt

Felanmälan

Föreningslokalen

Föreningens verkstad

Bildgalleri

Köp och sälj

Kontakt

Skicka ett brev

Övriga uppgifter

Styrelsen 2013

Ordförande

Wani Löfgren

Vice ordförande

Yvonne Elmgren

Sekreterare

Katja Drakstål

Wani Löfgren Yvonne Elmgren Katja Drakstål

Tel: 0709-181843

E-post: jag_willma@hotmail.com

Tel: 0703-458825

E-post: yvonne@adminit.se

Tel: 0708-907433

E-post: katja.drakstal@gmail.com

Revisor

Annelie Eriksson

Suppleanter

Elin Berggren
Pernilla Janus

Revisorssuppleant

Anki Helgesson