Tillbaka till startsidan

Om föreningen

Styrelsen

Stadgar

Regler

Energideklaration

För boende

Aktuellt

Felanmälan

Föreningslokalen

Föreningens verkstad

Bildgalleri

Köp och sälj

Kontakt

Skicka ett brev

Övriga uppgifter

ORDNINGSREGLER FÖR BRF BORÅSBOSTAD NR 1

MEDLEMSKAP

Som bostadsrättsinnehavre i vår bostadsrättsförening, har du nu påtagit dig ett ansvar för föreningens verksamhet. Bostadsrättsföreningen har till ändamål att ge medlemmarna goda bostäder. Avgifter (hyror) fastställts av styrelsen. Avgifternas storlek är beroende av styrelsens förmåga att förvalta föreningens tillgångar, men framför allt av allas aktsamhet om vår gemensamma egendom.

För din information följer här några uppslagsord.

AVHYSNING

Om medlem inte fullgör sina skyldigheter mot föreningen, begär styrelsen hos tingsrätten att denna må dömas till avhysning. Kostnaderna härför betalas av medlemmen.

ANDRAHANDSUTHYRNING

Styrelsen måste godkänna andrahandsuthyrning. Andrahandskontrakt är enligt föreningens regler maximalt 2 år. F.r.o.m 1:a uthyrningstillfället så har man förverkat sin rätt att hyra ut i 2:a hand, om inte särskilda skäl föreligger. Det är du som har huvudansvaret för lägenheten vid andrahandsuthyrning. Du måste tänka på hur många nycklar som du lämnar ut, så att du får lika många tillbaka när uthyrningen upphör. Om någon standard inventarie t.ex. spis och toalettstol går sönder eller avlägsnas, så är det du som måste införskaffa nya. Det går inte heller att överlåta eventuell parkeringsplats eller garage till hyresgästen. Denne måste stå i kö som alla andra medlemmar. Vid upprepat störande beteende från hyresgästen har styrelsen rätt att avbryta kontraktet med omedelbar verkan. Det skall finnas gällande hemförsäkring såväl hos bostadsrättsinnehavaren som hos hyresgästen. Hemförsäkring skall ha en särskild bostadsrättsklausul. Du som hyr ut i andrahand skall underrätta din bank om lägenheten är pantsatt.

BRANDDÖRR

Dörr av plåt. Finns vid ingång till vind och källare samt i vissa gångar SKALL VARA STÄNGD. Man skall icke utan tillstånd placera föremål i förstugor, portgång, trappor, gård eller vinds- och källargång. Man skall inte heller röka eller använda tändstickor eller öppen eld i vindsgångar och källargångar. Inventarier får inte ställas i vinds- eller källargångar då framkomligheten vid eventuell brand försämras. Får inte heller hålla dörr öppen för ventilering eller avlägsnande av matos.

CYKELRUM

Finns i källarplanet vid ingång 5. Endast avsedda för cyklar. Inte bohag o d.

FÖRSENINGSAVGIFT

Förseningsavgift 50:- uttages från den som inte har erlagt månadsavgiften senast den 6:e i månaden.

GARAGE

Föreningen har 9 garage som uthyres i mån av tillgång. Kölista hos ordföranden som också svarar för att kontrakt upprättas.

GRILLNING

Grillning bör ske med kolgrill endast vid den allmänna uteplatsen. Där skall för allas trevnad städas efter varje enskild grillning. Elgrill kan nyttjas på balkong eller privat uteplats vid enstaka tillfällen.

HUSDJUR

Föreningen har inget förbud mot husdjur i lägenheten, men katter och hundar skall hållas under uppsikt så att de ej förorenar i sandlåda, trappuppgångar eller i övrigt på tomten. Det är förbjudet att mata duvor och andra utomstående djur som ej tillhör hushållet.

HÄNSYN

Tänk på dina grannar. Det är absolut förbjudet att idka musik eller hålla stereo i gång efter kl. 22.00 eller före 10.00 samt undvika allt övrigt som kan vara störande för kringboende. Ljudliga reparationer av lägenheten får inte ske före kl. 10:00 eller efter kl. 20.00. Piskning av möbler, mattor eller sängkläder i trappor eller på balkonger och från lägenhetsfönster får inte utföras.

KONTORET

Kontoret är beläget i trappuppgång 5 första våning.

LASTNING/LOSSNING

Pågående lossning/lastning på föreningens tomtmark får ske men vid parkering lappas fordonet av Securitas med gällande P-bots taxa.

KÄLLARFÖRRÅD

I källarförråd får inte förvaras något som sprider lukt eller drar till sig ohyra. Inte heller brandfarliga eller explosiva ämnen.

MC-GARAGE

Finns vid gaveln av 5-7. Plats för 5 mc. Max 6 vid vinterförvaring då motorfordonen inte är i bruk. Nyckel utkvitteras hos nyckelansvarig (Vice Ordförande) i mån av plats.

HYRAN

Skall betalas i förskott. Se dock FÖRSENINGSAVGIFT.

INFORMATION

Finns att ta del av på anvisad plats i varje trappuppgång.

PARKERING

Parkering får endast ske på anvisad p-plats. Besökande hänvisas till P-plats mellan husen. Gällande P-bots taxa gäller vid inte ilagd avgift av Securitas.

PARKERINGSPLATS

Tilldelas i mån av tillgång. Kölista hos ordföranden som också svarar för att kontrakt upprättas. Endast förhyrda parkeringsplatser. Parkering av fordon på gångarna framför husen får ej ske.

SANDLÅDAN

Avsedd för barn och föräldrar – inte för katter och hundar.

SOPOR

Hushållssopor skall paketeras noga i respektive miljöanpassad soppåse och placeras i sopskåp. 1-2 gånger om året vid behov placeras en container på en utav våra besöksparkeringar. Containern är endast avsedd för rensning av vind- och källarförråd.

SMÅREPARATIONER

Utföres för närvarande av 7-FAST. Felanmälan ska ske till telefon: 033 - 20 77 77.

SNÖRÖJNING

Snöröjning utföres av 7-FAST. Det är även fullt tillåtet att ta ett tag för allas trevnad.

STYRELSE

Väljs av stämman. Består av ordförande, sekreterare, vice ordförande, två suppleanter och en revisor. Utför sitt arbete mot arvode. Genom din aktiva medverkan i stämman och i verksamheten mellan stämmorna, underlättar du styrelsens arbete.

STÄDNING

Av trappor, källare, vind och tvättstuga. Se SNÖRÖJNING. När du använt utrymmen i tvättstugan svarar du för avstädning där.

TVÄTTSTUGOR

Stora tvättstugan har två automatiska tvättmaskiner, en centrifug och torktumlare. Till stora tvättstugan hör ett stort torkrum. Stora tvättstugan disponeras 08.00-12.00, 12.00-16.00 eller 16.00-21.00.

Lilla tvättstugan har en automatisk tvättmaskin, centrifug och torktumlare. Till lilla tvättstugan hör ett torkrum. Lilla tvättstugan disponeras 08.00-12.00, 12.00-16.00 eller 16.00-21.00.

Till tvättstugorna hör ett mangelrum med stenmangel samt strykmangel som disponeras utan bokning.

Tvättstugornas elförsörjning är tidsövervakad.

Tvättstugorna bokas genom att sätta upp en låskolv med lägenhetsnummer på bokningstavlan framför torkrummen. Låskolv som inte används sätts på parkering längst ner på bokningstavlan.

UTELÅST

SECURITAS står till tjänst med upplåsning om du har låst dig ute. Ring 077 - 176 70 00 så kommer de och öppnar. Kostnad är gällande upplåsningstaxa.

VÄDRING

Stäng alltid elementet i det rum som vädras!

ÖVERLÅTELSE

Överlåtelse av bostadsrätt måste godkännas av styrelsen. Anmäl därför senast en månad före avsedd överlåtelse detta till styrelsen. Anmälningsblankett finner du i mappen som du erhållit när du flyttade in, eller kan hämtas hos ordföranden. Innan överlåtelse kan godkännas skall medlems samtliga skulder vara reglerade och överlåtelseavgift, f.n. 450 kr vara inbetalad. Avflyttande hyresgäst som inte har kvar samtliga nycklar till sin lägenhet, kommer att bli debiterade av föreningen, vid framställandet av nya.Hämta som PDF: ordningsregler.pdf